Etappe 5 Bussum-Hilversum

Het station
2015-0516 WESTERBORKPAD etappe 5 Bussum-Hilversum 02 station BussumStation Naarden-Bussum is een lust voor het oog. De grandeur van weleer hangt er nog steeds, daar doen de moderne shops als Kiosk en AH on the Go niets aan af. Het huidige stationsgebouw werd ontworpen door ir. H.G.J. Schelling. In 1926 volgde de opening, verlaat want tussen 1914 en 1925 was er materieel schaarste die tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstond en lang bleef voortduren.
Het prachtige gebouw heeft geen gebogen lijn, overal wel rechte vormen. Een kubistisch expressionistische bouwstijl wordt het genoemd. De vorm is asymmetrisch. De hal domineert, zowel van de buitenzijde gezien als van binnenuit ervaar je dat. Schelling ontleende bij dit ontwerp zijn inspiratie vooral uit het werk van Frank Lloyd Wright. Het mooi vormgegeven gebouw doet 90 jaar na opening nog steeds voornaam, rustig en prettig aan. Een andere visueel genot zijn de prachtige huizen in deze omgeving. Veel strak vormgegeven en van baksteen. Zo is de synagoge een juweel van een gebouw. Alleen wie goed kijkt kan zien waar het 2015-0516 WESTERBORKPAD etappe 5 Bussum-Hilversum 20gebouw voor dient, maar het had ook een monumentaal woonhuis kunnen zijn. Naarden grossiert in luxe buitens. Van geen van de mooie woningen is van de buitenkant te zien wie ze bewoont. Naambordjes zijn voor de rijken een gruwel.

Deze route van Amsterdam naar Westerbork dient deels ter herinnering en bezinning. Zo kom ik op de families Polak en Philips, neringdoenden die ondanks hun plek in de samenleving zwaar hebben gelden in en na de oorlog. Vanuit hun huis gingen zij via het getto van Amsterdam, verzamelplaats Westerbork in de vernietigingskampen Auschwitz of Sobibor op afschuwelijke wijze aan hun einde. In de Gooi woonde en leefde voor 1940 een grote Joodse gemeenschap, in ieder geval meer dan wat nog onderweg te zien is.

Het Saalien heeft zo’n 150.000 jaar geleden zich in het bos bij Hilversum doen gelden. Hier liggen spoelzandwaaiers (Sandr) in de ondergrond, veel steentjes en keien die ik op de zandpaden zie wijzen hier ook op. De hoogte waarop het bos en de hei zich bevindt is volgens de gemeentelijke website goed voor een van de oudste Nederlandse nederzettingen. Als ik in Hilversum in café Dudok wil opdrogen biedt de eigenaar mij boven het zingende geluid van een boormachine een kop koffie aan. Het wordt de HEMA waar ik ook een poncho koop om tenminste niet nog natter te worden.

ETAPPE 4 Muiderberg-Bussum

2015-0507 02 Muiderberg-Bussum2015-0507 03 Muiderberg-BussumDe Hakkelaarbrug levert bij mij een vreemd gevoel op. Telkens als ik de naam lees denk ik aan de een of andere Amsterdamse crimineel. Hier, in dit gehucht, vindt men het echter crimineel dat de verderop gebouwde spoorbrug voor zoveel herrie gaat zorgen. Voor mij is het een opvallende reactie, deze mensen zitten toch altijd al in de herrie? Wie hier loopt hoort het verkeer voortdurend van alle kanten op zich afkomen. Zelfs de stilte van het Naardermeer wordt door het geruis van de snelweg en elke 7 minuten door een trein verstoort.

Als het Westerborkpad een moment van bezinning kent dan is dat wel langs de borden van het Naardermeer. Het is er prachtig.

2015-0507 24 Muiderberg-BussumRuim honderd jaar geleden was de dreiging van demping met huisvuil de aanleiding tot het oprichten van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. In november 1904 wilden de Burgemeester & Wethouders van Amsterdam het Naardermeer dempen met stedelijk afval. Dit vormde de aanleiding voor Jac. P. Thijsse en E. Heimans om de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten op te richten en het Naardermeer aan te kopen. Met obligaties lukte het Natuurmonumenten om het gebied in 1906 te verwerven. Door de verkoop van riet en door de visserij bracht het Naardermeer uiteindelijk voldoende geld op om uiteindelijk de lening af te lossen.

2015-0507 05 Muiderberg-BussumHet Naardermeer is een natuurlijk meertje ontstaan aan het eind van de voorlaatste ijstijd. Daarna is de vorming van dit meer beïnvloed door veenriviertjes en overstromingen van de Vecht en mogelijk ook de Zuiderzee. In de 14e eeuw werd het Naardermeer al afgedamd. Tot dat moment was het meer een gevaar voor de omgeving, daarna werd de omgeving echter een gevaar voor het Naardermeer. Drie pogingen werden ondernomen om het meer leeg te pompen. De inpolderingen mislukten door oorlog (1672) onvoldoende molencapaciteit (1804) en een mislukt stoomgemaal. Dat laatste apparaat was te kostbaar in gebruik.

In de verte zie ik een overblijfsel van de tweede poging, Molen de Onrust, ook kom ik langs de Machine een woonhuis waarin ooit het stoomgemaal draaide.
De zon op het water en de vele vogels geven de wandeling tot aan Naarden iets bijzonders. In mijn fantasie ervaar ik het Nederland van de 11e en 12e eeuw, een nat en drassig meeras. Na het naambordje Naarden is het zoals je mag verwachten, veel woonsteen. Eindeloos lijkt de wandeling door de straten van Naarden naar het station in Bussum.