Etappe 5 Bussum-Hilversum

Het station
2015-0516 WESTERBORKPAD etappe 5 Bussum-Hilversum 02 station BussumStation Naarden-Bussum is een lust voor het oog. De grandeur van weleer hangt er nog steeds, daar doen de moderne shops als Kiosk en AH on the Go niets aan af. Het huidige stationsgebouw werd ontworpen door ir. H.G.J. Schelling. In 1926 volgde de opening, verlaat want tussen 1914 en 1925 was er materieel schaarste die tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstond en lang bleef voortduren.
Het prachtige gebouw heeft geen gebogen lijn, overal wel rechte vormen. Een kubistisch expressionistische bouwstijl wordt het genoemd. De vorm is asymmetrisch. De hal domineert, zowel van de buitenzijde gezien als van binnenuit ervaar je dat. Schelling ontleende bij dit ontwerp zijn inspiratie vooral uit het werk van Frank Lloyd Wright. Het mooi vormgegeven gebouw doet 90 jaar na opening nog steeds voornaam, rustig en prettig aan. Een andere visueel genot zijn de prachtige huizen in deze omgeving. Veel strak vormgegeven en van baksteen. Zo is de synagoge een juweel van een gebouw. Alleen wie goed kijkt kan zien waar het 2015-0516 WESTERBORKPAD etappe 5 Bussum-Hilversum 20gebouw voor dient, maar het had ook een monumentaal woonhuis kunnen zijn. Naarden grossiert in luxe buitens. Van geen van de mooie woningen is van de buitenkant te zien wie ze bewoont. Naambordjes zijn voor de rijken een gruwel.

Deze route van Amsterdam naar Westerbork dient deels ter herinnering en bezinning. Zo kom ik op de families Polak en Philips, neringdoenden die ondanks hun plek in de samenleving zwaar hebben gelden in en na de oorlog. Vanuit hun huis gingen zij via het getto van Amsterdam, verzamelplaats Westerbork in de vernietigingskampen Auschwitz of Sobibor op afschuwelijke wijze aan hun einde. In de Gooi woonde en leefde voor 1940 een grote Joodse gemeenschap, in ieder geval meer dan wat nog onderweg te zien is.

Het Saalien heeft zo’n 150.000 jaar geleden zich in het bos bij Hilversum doen gelden. Hier liggen spoelzandwaaiers (Sandr) in de ondergrond, veel steentjes en keien die ik op de zandpaden zie wijzen hier ook op. De hoogte waarop het bos en de hei zich bevindt is volgens de gemeentelijke website goed voor een van de oudste Nederlandse nederzettingen. Als ik in Hilversum in café Dudok wil opdrogen biedt de eigenaar mij boven het zingende geluid van een boormachine een kop koffie aan. Het wordt de HEMA waar ik ook een poncho koop om tenminste niet nog natter te worden.