Kindertranen

Het boekje Kindertranen werd dit jaar gemaakt door Inge Wallage en door haar in twee talen (Engels) uitgegeven.
Eerder werd het boekje al als schrift aan de leerlingen van de vroegere school van Nol Wallage overhandigd. Dat exemplaar ligt al jaren in mijn kast.

Het boekje gaat is eigenlijk een opstel over een joods meisje, Marion. Zei werd weggevoerd uit kamp Westerbork. Of Marion wel of niet bestaan heeft, ze lijkt in ieder geval door de  vader van Inge, Nol Wallage te zijn neergezet ter nagedachtenis aan alle dierbaren die destijds zijn weggevoerd naar concentratiekampen.

Nol probeert meerdere keren deportatie van Marion te voorkomen maar is machteloos.

Het schoolopstel is geschreven in 1946 op het Zernike College. Nol Wallage schrijft dan over zijn tijd in kamp Westerbork. Met dit schoolopstel lijkt hij voor zichzelf een streep te trekken onder het verleden.

Nol Wallage kon ook niet voorkomen dat zijn geliefden weggevoerd werden. Uiteindelijk naar vernietigingskamp Sobibor. Zijn ervaringen uit Kamp Westerbork verwoorde hij in dit schoolopstel. Anneke Wallage vond het na zijn overlijden in een doos.

2015-0420 BAFLO IchtusNol Wallage uit Groningen overleeft als enige van zijn gezin de oorlog. Nol was waarschijnlijk te oud om met zijn moeder, broer en zusjes om op transport te worden gezet, hij moet werken als elektricien in het kamp. Later vlucht hij uit Westerbork.

Het verhaal staat in een boekje dat alle basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 in de gemeente Winsum krijgen. Ook Terra en CSG hebben exemplaren gekregen.
Voor Anneke en mij is het belangrijk dat kinderen weten wat er in de tweede wereldoorlog gebeurde.